Britten landen op Java

De Britten landen op 30 september 1945 op Java nemen het militaire commando van Indonesië over. Ze willen vanwege de revolutie geen Nederlandse troepen in Indonesië, alleen de legertop is welkom. Die nemen een parade af.

Bron: De Oorlog, deel 8 (39 sec.)

Media:

 • Britten landen op Java
  Britten landen op Java
  De Britten landen op 30 september 1945 op Java nemen het militaire commando van Indonesië over. Ze willen vanwege de revolutie geen Nederlandse troepen in Indonesië, alleen de legertop is welkom. Die nemen een parade af.
  Bron: De Oorlog, deel 8 (39 sec.)
  Oorlogsvrijwilligers tegen Japan
  Oorlogsvrijwilligers tegen Japan
  Voor de strijd tegen Japan melden zich tot en met de zomer van 1945 in bevrijd Nederland 60.000 oorlogsvrijwilligers aan. waaronder Leo Bromlewe. Hij heeft een zus in een Jappenkamp en hij wil de Indonesiërs bevrijden.
  Bron: De Oorlog, deel 8 (2 min.)
  Ongewild naar Indonesië
  Ongewild naar Indonesië
  Japan capituleert in augustus 1945 en de zus van oorlogsvrijwilliger Leo Bromlewe blijkt het Jappenkamp overleefd te hebben. Hij wil daarom niet meer naar Indonesië, meldt hij zijn commandant. Die antwoordt dat Bromlewe toch nodig is.
  Bron: De Oorlog, deel 8 (1 min. 11 sec.)
 • Prins Bernhard over rol Japan in Indië
  Prins Bernhard over rol Japan in Indië
  Prins Bernhard zegt in een rede dat de naar Indië vertrekkende Nederlandse soldaten gaan optreden tegen 'uitgestrooid vals gif' van een 'een stanische gele vijand' (Japan).
  Bron: De Oorlog, deel 8 (39 sec.)
  Dienstplichtigen naar Indonesië
  Dienstplichtigen naar Indonesië
  In september 1946 vertrekt de eerste boot met dienstplichtigen naar Indonesië en er zullen er nog velen volgen. De grondwet wordt veranderd om dit mogelijk te maken, want eigenlijk mocht dat wettelijk niet.
  Bron: De Oorlog, deel 8 (28 sec.)
  Batavia 1945 en persconferentie Van Mook
  Batavia 1945 en persconferentie Van Mook
  Straatleven in Batavia in oktober 1945 met nationalistische leuzen en vlaggen; soldaten houden wacht bij paleis waar luitenant-gouverneur-generaal H.J. van Mook is.
  Bron: Beeld en Geluid Beeld en Geluid:  Polygoon Hollands Nieuws, oktober 1945

Chaos in Nederlands-Indië

Het begon tijdens het kabinet-Schermerhorn, het kabinet dat kort na de bevrijding, maar zonder verkiezingen was aangetreden en waarin alle plannen tot vernieuwing en zelfs de andere acute problemen al snel werden overschaduwd door dat ene: Indië.
Uitgerekend op de dag dat Japan capituleert, 15 augustus 1945, zitten ze bijeen op het departement van Algemene Zaken aan het Plein 1813 in Den Haag: de leden van de Raad voor Oorlogvoering, een soort onderraad van het kabinet, aangevuld met topmilitairen.

Generaal-majoor Dijkxhoorn rekent zijn collega’s daar vóór hoeveel militairen er klaar staan om naar Indië te kunnen worden verscheept en hoeveel schepen daarvoor nodig zijn.

Hij komt voor de rest van het jaar 1945 tot ongeveer 15.000 man, in totaal 17 bataljons. Daarvoor zullen de Alcantara, de Nieuw Amsterdam en de Johan van Oldenbarneveldt worden vrijgemaakt, drie passagierschepen die geschikt zijn voor troepenvervoer.

In de notulen van de vergadering is geen woord te lezen over twijfels: heeft het wel zin om schepen vol soldaten te sturen naar een land dat naar onafhankelijkheid streeft en in staat van revolutie verkeert? De vraag is niet gesteld.

Iedereen lijkt maar één doel te hebben: zo snel mogelijk zoveel mogelijk soldaten die kant op sturen, terug naar Ons Indië. Dat die soldaten het land niet eens binnen mogen, zien de ministers als een misplaatste pesterij van de geallieerde bondgenoten.

Langdurige smeekbeden bij de Engelse regering hebben eind februari 1946 eindelijk succes, dan mogen de Nederlandse soldaten in Indonesië van boord, ze mogen meehelpen in het roerige Indonesië recht en orde te handhaven.

Meer over dit onderwerp