Overleven via Joodse Raad

De Joodse Raad in Amsterdam werd een grote organisatie die wat betreft de Duitsers als functie had om het misleidende idee te geven dat er nog toekomst is. Met serie foto's voor David Cohen.

Bron: De Oorlog, deel 5 (59 sec.)

Media:

 • Overleven via Joodse Raad
  Overleven via Joodse Raad
  De Joodse Raad in Amsterdam werd een grote organisatie die wat betreft de Duitsers als functie had om het misleidende idee te geven dat er nog toekomst is. Met serie foto's voor David Cohen.
  Bron: De Oorlog, deel 5 (59 sec.)
  Onenigheid in Joodse Raad
  Onenigheid in Joodse Raad
  De Joodse Raad in Amsterdam (o.l.v. Cohen) en de Joodse Raad in Twente (o.l.v. Menko) waren het oneens over hoe ze met de Duitsers moesten omgaan en of ze moesten onderduiken. Met Edith Cohen-Menko.
  Bron: De Oorlog, deel 5 (2 min. 26 sec.)

Aanval op Joodse Raad

Presser maakte geen doorsnee geschiedenisboek van 'Ondergang'.
Het werd een epos over een tragedie zonder weerga, waarin hij de lezer meesleepte en soms de spreekbuis werd van de miljoenen omgekomenen.

Beroemd – en berucht – is de passage waarin hij, namens de slachtoffers, de leden van de Joodse Raden aanklaagde:

‘Gij zijt de werktuigen geweest van onze doodsvijanden. Gij hebt aan onze wegvoering medegewerkt. Gij dankt uw eigen leven aan deze onzedelijke activiteit.

De bevelen van onze beulen uitvoerend, hebt gij uzelf kunnen redden, uw naaste verwanten en een aanzienlijk aantal uwer standgenoten.

De organen, voor de leiding waarvan gij verantwoordelijk waart, hebben onze weerstand gebroken, onze angstige vermoedens overstemd, hebben ons niet zelden misleid, gekrenkt en vernederd, soms zelfs mishandeld.

Gij zijt ermee voortgegaan onze doodsvijanden te dienen, toen zij zich al zonneklaar hadden onthuld als de moordenaars van onze jongemannen, als de toekomstige moordenaars van onszelf.

Niet wij hebben u als onze leiders aangesteld, maar die moordenaars, niettemin hebt gij dat leiderschap niet neergelegd, erger, ons op grond van dat leiderschap overgehaald, ja, met dreigementen gedwongen om naar de slachtbank te gaan.’