Hollandse renaissance

Over het algemeen waren de Nederlanders in de 16de eeuw meer geïnteresseerd in de ornamenten van de renaissance bouwkunst dan in de grote lijnen ervan.
De Vleeshal in Haarlem, in 1602/1603 gebouwd door Lieven de Key.
[klik voor vergroting]
De architectuur van de Hollandse Renaissance had dan ook een decoratief karakter. Soms werd een muur zelfs doorspekt met horizontale lijsten en banden van natuursteen.

Een mooi voorbeeld is de Vleeshal in Haarlem (foto), in 1602/1603 gebouwd door Lieven de Key (1560-1627). De hal zit vol renaissance ornamenten, zoals spitse obelisken en driehoekige of halfronde frontons als bekroning van de trapgevels.

Het nieuwe gebouw trok zoveel bekijks dat het in 1605 zelfs werd verboden er in rond te wandelen.

eerste joodse gemeente

1563 - Stichting in Appingedam van de eerste gemeente van asjkenazische joden in de Nederlanden.

Relevante tijdvakken