Hollandse huishoudens

Vele beroemde 17de-eeuwse Hollandse schilders hebben het interieur tot onderwerp van hun schilderijen genomen.

Het meest bekend is Jan Steen (1626-1679), die met zijn huishoudens liet zien hoe men in de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden woonde en leefde.

Jan Steen liet de sobere inrichting van De magere keuken zien.
[klik voor vergroting]
Zo schilderde hij rond 1650 twee doeken: De vette keuken om de overdreven rijkdom en vraatzucht aan de kaak te stellen. Het schilderij rechts is daar de tegenhanger van en laat de sobere inrichting van De magere keuken zien.

Op de voorgrond zit een kind dat geholpen door de hond de pot uitschraapt. Pieter de Hooch (1629-1684) was een tijdgenoot van Jan Steen die vaak de interieurs van rijke burgers op het doek vastlegde.

Op het schilderij van hem hieronder is een voorbeeld van zo’n interieur te zien.

Pieter de Hooch was een tijdgenoot van Jan Steen die vaak de interieurs van rijke burgers op het doek vastlegde.
[klik voor vergroting]

Stijgend cultuurgoed

1775 - De aardappel belandt op de tafel van de welgestelden, na eerder volksvoedsel te zijn geweest is dit een zeldzaam voorbeeld van ‘stijgend cultuurgoed’. Meestal is er sprake van ‘zinkend cultuurgoed’. Een product, thee bijvoorbeeld, wordt eerst door de elite gebruikt, om vervolgens door de lagere standen te worden overgenomen.

Relevante tijdvakken