Kerkelijke rechtspraak

In de Middeleeuwen eiste de kerk een groot aandeel op in de rechtspraak. In de Nederlanden was de bisschop van Utrecht de hoogste geestelijke rechter.
Op de prent uit de 17de eeuw het ondervragen van een verdachte door de Inquisitie.
[klik voor vergroting]
Hij had zijn rechtsmacht gedelegeerd aan officiaals en aartsdiakens. Zij berechtten uiteraard alle zaken waarbij geestelijken waren betrokken. De kerk vond echter dat zij ook het recht had leken voor het gerecht te dagen die misdrijven tegen het geloof hadden begaan, zoals ketterij, godslastering, toverij, waarzeggerij, overspel en meineed.

Ze is er niet in geslaagd dit recht in handen te krijgen, integendeel. Naarmate adel en steden meer vat kregen op het bestuur, trokken zij ook steeds meer geestelijke zaken naar zich toe. Zelfs als die betrekking hadden op ketterij en hekserij: misdrijven tegen het geloof waarvoor een aparte kerkelijke rechtbank bestond, de Inquisitie.

Op de prent uit de 17de eeuw het ondervragen van een verdachte door de Inquisitie.

fietstaxi's in de oorlog

1941 - Op last van de Duitse bezetter wordt voor alle bedrijfstakken een nieuwe, bindende vakantieregeling ingevoerd: zes betaalde vakantiedagen per jaar. Vanwege onderdelen- en benzineschaarste stond het wagenpark tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels ongebruikt langs de weg. In Den Haag werden fietstaxiís ingezet. Op het Buitenhof was voor deze karretjes een standplaats ingericht.