Onderwijs in de landstaal

Omstreeks 1400 hadden de meeste steden minstens één school, meestal Latijnse of Grote School geheten.

Hoewel Latijn een belangrijk onderdeel van het programma was en het lesrooster leek op dat van de vroegere kerkelijke scholen, werd er ook les gegeven in het Nederlands.

De ‘librije’ van Zutphen, in de Sint-Walburgiskerk.
[klik voor vergroting]
De meeste leerlingen kwamen immers niet om opgeleid te worden tot priester, of als voorbereiding op de universiteit, maar om lezen, schrijven en rekenen te leren.

Daarnaast had een stad soms een of meer particuliere bijscholen waarop, behalve de gangbare vakken, ook Frans en boekhouden werden onderwezen. Op de foto de ‘librije’ van Zutphen, in de Sint-Walburgiskerk.

De bibliotheek was voor alle burgers van de stad toegankelijk. De kostbare boeken lagen aan een ketting.

Drankwet

1881 - In Nederland wordt een Drankwet aangenomen – een eerste poging het gebruik van sterke drank te beperken door het schenken van jenever en vergelijkbaar gedistilleerd te koppelen aan een vergunning.