Terreurbombardement op Rotterdam?

Ruim 800 Rotterdammers en militairen kwamen om bij het bombardement en de schade aan de stad was enorm. Was het een terreurbombardement?

Bron: De Oorlog, deel 1 (1 min 45 sec.)

Media:

 • Terreurbombardement op Rotterdam?
  Terreurbombardement op Rotterdam?
  Ruim 800 Rotterdammers en militairen kwamen om bij het bombardement en de schade aan de stad was enorm. Was het een terreurbombardement?
  Bron: De Oorlog, deel 1 (1 min 45 sec.)
  Magnifier
  Op begraafplaats Crooswijk
  Op begraafplaats Crooswijk
  Filmploeg De Oorlog op begraafplaats Crooswijk in Rotterdam.
  Bron: Weblog De Oorlog

Terreurbombardement of niet?

Voor de slachtoffers en hun nabestaanden van het bombardement van Rotterdam is het decennia lang een klemmende vraag geweest: was de aanval op Rotterdam een terreurbombardement of niet?
In de strikte zin van het oorlogsreglement was het dat niet. Rotterdam was geen open stad – een open stad mocht je niet bombarderen.

Rotterdam werd verdédigd, zij het met onvoldoende middelen, en mocht volgens de internationale oorlogsregels worden aangevallen. De Duitse commandanten lieten snel foto’s maken van Nederlandse stellingen in Rotterdam, om later te kunnen bewijzen dat de stad wel degelijk verdedigd werd.

Tegelijkertijd vereist het Landoorlogreglement wel dat een oorlogvoerende natie maatregelen neemt om burgers de kans te geven zich in veiligheid te brengen. Daar hebben de Rotterdammers weinig tijd voor gekregen.

En ook op basis van andere verdragsbepalingen had van de Duitse aanvaller meer terughoudendheid moeten worden gevergd. Maar toch komt het boek van het Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis, Mei 1940, tot deze conclusie:

‘Een terreurbombardement in de zin dat de burgerbevolking als zodanig het doelwit vormde, was het bombardement niet en evenmin een ondubbelzinnige overtreding van het geledende oorlogsrecht.’

Volgens de nieuwste inzichten dus geen terreurbombardement. En vanuit Duits perspectief in ieder geval buitengewoon effectief. Plaatselijk commandant Scharroo trok de consequentie – hij besloot onmiddellijk de strijd in Rotterdam te staken.

Het zuidfront van de Vesting Holland was daarmee definitief gevallen, maar het had de Duitsers wel veel gekost. Van de meer dan 7000 man die tussen Rotterdam en Moerdijk waren geland zijn er 1750 uitgeschakeld – gedood, gewond of krijgsgevangen gemaakt.