De huizen van de hunebedbouwers

De tekening laat de woonplaats van de hunebedbouwers zien, een volk dat in onze streken woonde rond 3500 v.Chr. Zij waren de eerste Nederlanders die vaste verblijfplaatsen hadden.
Woonplaats van de hunebedbouwers, een volk dat in onze streken woonde rond 3500 v.Chr.
[klik voor vergroting]
Hun primitieve onderkomens kunnen het best worden beschouwd als verre voorlopers van onze boerderijen.

De huizen bestonden uit een stevig staketsel van rechtop staande palen. Tussen de palen werden takken gevlochten, die later met leem bestreken werden. Op het dak lag riet. De hunebedbouwers leefden in en om hun huizen, hielden vee binnen afgerasterde stukken weiland en verbouwden graan.

gestichtenwet

1884 - De Gestichtenwet wordt van kracht. Voortaan wordt onderscheid gemaakt tussen bijzondere en gewone strafgevangenissen, Huizen van Bewaring, passantenhuizen (voor doortrekkende gevangenen), Rijkswerkinrichtingen en Rijksopvoedingsgestichten.