NSB-aanhangers

NSB-aanhangers groeten Mussert.

Bron: De Oorlog, deel 1

Media:

 • novideo
  Magnifier
  NSB-aanhangers
  NSB-aanhangers
  NSB-aanhangers groeten Mussert.
  Bron: De Oorlog, deel 1
  Magnifier
  NSB-aanhangers
  NSB-aanhangers
  Mussert gegroet door aanhangers.
  Bron: Bron: De Oorlog, deel 1

Organisatie van de NSB

Mussert was een goed organisator, en hij werkte met tomeloze inzet aan de opbouw van zijn beweging.
Hij had er ook de tijd voor want hij was tengevolge van zijn politieke activiteiten gedwongen ontslag te nemen bij zijn werkgever, de provincie Utrecht.

De NSB was een beweging, geen politieke partij zoals alle andere. Het had geen bestuur, maar een Algemeen Leider, Anton Mussert.

Hij kon zich laten bijstaan door een Algemene Raad van vijf personen, maar die had geen bevoegdheden. De NSB had wel een vastomlijnd uitgangspunt:

‘Voor het zedelijk en lichamelijk welzijn van een volk is nodig een krachtig staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tucht, orde, solidariteit van alle bevolkingsgroepen en het voorgaan van het algemeen (nationaal belang) boven het groepsbelang en van het groepsbelang boven het persoonlijk belang.’