Duitsland begint de oorlog

Hitler heeft in 1939 2 1/2 miljoen soldaten klaar staan, sluit in augustus 1939 een verdrag met de Sovjet-Unie en valt Polen binnen. Daarop verklaren Frankrijk en Engeland Duitsland De Oorlog.

Bron: De Oorlog, deel 1 (37 sec.)

Media:

  • Duitsland begint de oorlog
    Duitsland begint de oorlog
    Hitler heeft in 1939 2 1/2 miljoen soldaten klaar staan, sluit in augustus 1939 een verdrag met de Sovjet-Unie en valt Polen binnen. Daarop verklaren Frankrijk en Engeland Duitsland De Oorlog.
    Bron: De Oorlog, deel 1 (37 sec.)

Invasie Polen 1939

Begin van de Tweede Wereldoorlog

De Duitse invasie van Polen begon op 1 september 1939. Daaraan ging, in augustus 1939, een niet-aanvalsverdrag van Duitsland en de Sovjet-Unie vooraf. Door dit onverwachte bondgenootschap kon Hitler voorkomen dat hij later op twee fronten oorlog zou moeten voeren.
In de geheime bijlagen van het akkoord, het zogeheten Von Ribbentrop-Molotow-pact, was een verdeling van invloedssferen afgesproken.

De Sovjets kregen onder meer Finland en het oosten van Polen toegewezen, Duitsland mocht zich ongestraft het westen van Polen, inclusief Warschau, toeëigenen.

Wat nog slechts ontbrak was een reden om de aanval te openen. Daartoe werd ‘Operatie-Himmler’ op touw gezet. Duitse SS’ers in Poolse uniformen deden bij het grensplaatsje Gleiwitz een aanval op een Duits radiostation.

De Duitse propaganda blies het op tot een inval van Polen op het Duitse Rijk, en Hitler deelde de hele wereld mee dat hij uit zelfverdediging een militaire aanval op Polen moest ondernemen. Hitler zei onder andere:

‘Polen heeft vannacht, voor de eerste keer, op ons eigen territorium, reguliere soldaten laten schieten. Sinds vijf uur vijfenveertig wordt nu teruggeschoten. En van nu af wordt bom met bom vergolden. Wie met gif strijdt wordt door gifgas bestreden.

Wie zelf afstand neemt van de regels van humane oorlogsvoering, kan van ons niet anders verwachten, dan dat we dezelfde stap nemen. Ik zal deze strijd tegen iedereen zo lang voeren, tot de veiligheid en de rechten van het Rijk verzekerd zijn.’


Polen hield hardnekkig stand. De Duitsers bombardeerden Warschau dagenlang, maar het duurde tot 28 september voor de Polen capituleerden.

Het conflict was inmiddels geëscaleerd. Frankrijk en Engeland verklaarden Duitsland de oorlog, maar dat leidde niet tot militair ingrijpen van hun kant. Hitler kon voorlopig voortgaan.

In november stond al een aanval op West-Europa op het programma (operatie Fall Gelb), maar die werd voortdurend uitgesteld en uiteindelijk over de winter heengetild.

In april nam Hitler eerst nog Denemarken in en viel hij Noorwegen aan dat vooral van belang was vanwege de aanvoerroutes van Zweeds ijzererts en als uitvalsbasis voor de Kriegsmarine.

Dan wordt het mei. Het is tijd voor de volgende fase in de Blitzkrieg.