Voorbereiding Nederlandse leger

De Nederlandse militiare top beseft dat neutraliteit zoals in de Eerste Wereldoorlog niet mogelijk is en dat het zwakke punt van de verdediging in Noord-Brabant ligt.

Bron: De Oorlog, deel 1 (1 min. 59 sec.)

Media:

 • Voorbereiding Nederlandse leger
  Voorbereiding Nederlandse leger
  De Nederlandse militiare top beseft dat neutraliteit zoals in de Eerste Wereldoorlog niet mogelijk is en dat het zwakke punt van de verdediging in Noord-Brabant ligt.
  Bron: De Oorlog, deel 1 (1 min. 59 sec.)
  Magnifier
  De Vesting Holland
  De Vesting Holland
  De Vesting Holland
  Bron: De Oorlog, deel 1

Rol van Frankrijk

De Nederlandse Generale Staf houdt in maart 1938 een oefening in de Tweede Kamer, waaraan 45 officieren meedoen. Ze spelen een oorlogsspel, gebaseerd op een Duitse aanval.
Het gaat er uiterst serieus aan toe, en de afloop van het spel laat zien dat met de huidige mogelijkheden Noord Brabant onverdedigbaar is tegen een Duitse aanval.

Er is maar één hoop: dat het Franse leger op tijd via Vlaanderen naar het noorden kan oprukken om de Duitsers in Brabant te weerstaan. Nederland kan hooguit de Vesting Holland (ruw gezegd: de Randstad) enige tijd verdedigen, maar de zuidelijke helft van het land niet.

De sleutel voor de Nederlandse verdediging ligt dus in handen van de Fransen. Die weten precies hoe de vork in de steel zit, want de Franse militair attaché in Den Haag (luitenant-kolonel Lespinasse de Fonsegrive, later commandant De Mascureau) heeft alle benodigde gegevens en krijgt zelfs stiekem de verslagen van de Nederlandse oefeningen.

In het geheim heeft het Nederlandse leger de neutraliteit dan allang prijsgegeven – en dat is niet onlogisch, want Nederland heeft geen keus. De kwaliteit van het Nederlandse Veldleger is volgens Franse begrippen ver onder de maat. Historicus Herman Amersfoort (foto links) concludeert in zijn oratie, uitgesproken in november 2007:

‘Het Nederlandse leger zou geen actieve rol in het Franse operatieplan kunnen spelen. Het zou slechts enige tijd passief, statisch verzet kunnen bieden en de Duitse opmars op Nederlandse bodem vertragen. Dat gunde Frankrijk meer reactietijd. Dat was weliswaar niet veel, maar beter dan niets.’


Meer over dit onderwerp