Soepele bezetting

Seyss-Inquart regeert soepel (in 2 uniformen) met een paar duizend Duitse ambtenaren en voor de rest Nederlandse ambtenaren. Nederlandse krijgsgevangen keren terug aan gaan weer aan de slag, bij de politie en de Luchtbescherming.

Bron: De Oorlog, deel 2 (1 min. 29 sec.)

Media:

 • Soepele bezetting
  Soepele bezetting
  Seyss-Inquart regeert soepel (in 2 uniformen) met een paar duizend Duitse ambtenaren en voor de rest Nederlandse ambtenaren. Nederlandse krijgsgevangen keren terug aan gaan weer aan de slag, bij de politie en de Luchtbescherming.
  Bron: De Oorlog, deel 2 (1 min. 29 sec.)
  Seyss-Inquart spreekt
  Seyss-Inquart spreekt
  Rijkscommissaris Seyss-Inquart houdt in juli 1940 een redevoering in een zaal in een dierentuin waarin hij benadrukt dat de Nederlanders - onder Duitse supervisie - zélf verantwoordelijk blijven voor het eigen land.
  Bron: Beeld en Geluid Beeld en Geluid:  Polygoon Hollands Nieuws, 14 juli 1940
  Tentoonstelling 'Het Duitsche boek'
  Tentoonstelling 'Het Duitsche boek'
  In Den Haag wordt in het Mauritshuis de tentoonstelling 'Het Duitsche boek' geopend met een toespraak van dr. Gutterer. Aanwezig zijn o.a. Arthur Seyss-Inquart, F. Schmidt en dr. T. Goedewaagen
  Bron: Beeld en Geluid Beeld en Geluid:  Polygoon Hollands Nieuws, 15 november 1941
 • Magnifier
  Uniformen van Seyss-Inquart
  Uniformen van Seyss-Inquart
  Twee uniformjassen, één van de SS-er Seyss-Inquart en één van de rijksminister Seyss-Inquart.
  Bron: Still uit De Oorlog

Leider van bezet Nederland

Het kantoor van Seyss-Inquart was op het Plein in Den Haag, vlak bij de Tweede Kamer. Hij liet in dat gebouw aan de voorgevel een soort uitstulping bouwen, die hem in staat stelde direct vanuit zijn kantoor in de gereedstaande auto te stappen.
Hoewel de eerste man van een civiel bestuur, droeg Seyss-Inquart vrijwel altijd een uniform. In 1999 zijn twee van zijn uniformjassen opgedoken, afkomstig van een militair die in 1945 bij de arrestatie van Seyss-Inquart aanwezig was geweest.

De uniformjassen, een van de SS-er Seyss-Inquart en een van de rijksminister Seyss-Inquart, zijn inmiddels in het bezit van het Legermuseum in Delft.

Vast staat dat Seyss-Inquart het niet eenvoudig had. Zijn positie werd op verschillende manieren ondergraven. Zo had veldmaarschalk Hermann Goering op het allerlaatste moment bij Hitler geregeld dat Seyss-Inquart op economisch gebied gehouden was Goerings instructies op te volgen.

En in het dagelijkse werk had hij vooral veel te stellen met Hanns Albin Rauter, de hoogste SS-functionaris inzake openbare veiligheid. Die stond als Generalkommissar natuurlijk onder Seyss-Inquart, maar vond zelf dat hij alleen aan SS-chef Heinrich Himmler verantwoording verschuldigd was.

Maar aanvankelijk was Seyss-Inquart heel optimistisch. Na twee maanden aan de leiding in Nederland schreef hij een rapport aan Hitler over de toestand hier, waarin hij opmerkte dat er al mensen en instanties waren die niets meer met de NSB te maken wilden hebben en liever direct met de Duitsers contact opnamen. En hij vervolgde:

‘Reeds nu kan men met enige zekerheid zeggen dat het een kwestie van tijd is wanneer het Nederlandse volk, ook in zijn politieke wilsvorming, voor het programma van een onafhankelijk Nederland met Nederlands-Indie in nauwe verbinding met het Rijk kan worden gewonnen.’

Een opportunist was hij, Seyss-Inquart, én een optimist.

Meer over dit onderwerp