Bezet Nederland juli 1941

Een maand na de Duitse inval van de Sovjet-Unie is het zomerse Nederland in juli 1941 al een jaar gewend aan de Duitse bezetting: beelden van Amsterdam en zeilers.

Bron: De Oorlog, deel 2 (1 min. 10 sec.)

Media:

 • Bezet Nederland juli 1941
  Bezet Nederland juli 1941
  Een maand na de Duitse inval van de Sovjet-Unie is het zomerse Nederland in juli 1941 al een jaar gewend aan de Duitse bezetting: beelden van Amsterdam en zeilers.
  Bron: De Oorlog, deel 2 (1 min. 10 sec.)
  Atlantikwall tentoonstelling
  Atlantikwall tentoonstelling
  In Den Haag opent Rijkscommissaris Seyss-Inquart een tentoonstelling van kunstwerken die door soldaten, gelegerd bij de Atlantikwall, in hun vrije tijd zijn vervaardigd.
  Bron: Beeld en Geluid Beeld en Geluid:  Polygoon Hollands Nieuws, 29 oktober 1943

Beleid vanaf 1941

'Blikt naar het oosten!!!'

Op een bijzondere manifestatie die Seyss-Inquart ter ere van de aanval op de Sovjet-Unie in juni 1941 kondigde hij veranderingen in zijn beleid aan.
Op het IJsclubterrein in Amsterdam, tegenwoordig bekend als het Museumplein, kwamen duizenden nationaal-socialisten bijeen. Er waren Duitse en Nederlandse erewachten van Wehrmacht, WA en Nationale Jeugdstorm, de jeugdbeweging van de NSB.

Iedereen luisterde daar naar een toespraak van Seyss-Inquart, die een uur duurde. Seyss-Inquart roerde in deze toespraak even de Februaristaking aan, die was opgezet 'in samenwerking van de communistische partij met de Engelse geheime dienst en het Jodendom in deze stad.'

Hij kondigde de volgende fase aan in de nazificering van Nederland: organisaties die zich niet vanzelf hadden gevoegd in de nazi-politiek zouden moeten verdwijnen. Hij zei het zo:

'Ikzelf beschouw deze betoging als het uitgangspunt van de nationaal-socialistische reorganisatie in Nederland, die thans, nu de beslissing in het oosten valt, ook hiermoet worden aangepakt.

Daarom zijn alle instellingen en politieke ideeën die reactionair een nieuwe ontwikkeling willen tegenhouden een beletsel voor een gelukkige toekomst. Wij zullen ze opruimen.’


Goedschiks of kwaadschiks - Nederland moest nu snel onderdeel worden van het Groot-Duitse Rijk. De tijd van de vriendelijke benadering was afgelopen, of, zoals prof. dr. Hans Blom het noemt, de ‘fase van de wederzijdse welwillendheid.’ Nu brak de tweede fase in de bezettingsperiode aan, de fase van ‘toenemende dwang en toenemende problemen.’

Seyss-Inquart zette de toon voor de komende periode. 'Nederlanders,' schalde zijn stem tussen Concertgebouw en Rijksmuseum, 'blikt naar het oosten!!!’