Wannsee conferentie

In Berlijn presenteert Reinhard Heydrich tijdens de Wannsee Conferentie in Berlijn zijn plan om onder leiding van de SS definief af te rekenen met alle Joden in Europa.

Bron: De Oorlog, deel 5 (2 min. 34 sec.)

Media:

  • Wannsee conferentie
    Wannsee conferentie
    In Berlijn presenteert Reinhard Heydrich tijdens de Wannsee Conferentie in Berlijn zijn plan om onder leiding van de SS definief af te rekenen met alle Joden in Europa.
    Bron: De Oorlog, deel 5 (2 min. 34 sec.)

Eichmann over Wannsee

Adolf Eichmann, die in 1960 uit Argentinië werd ontvoerd en daarna in Israel berecht, is uitvoerig ondervraagd over de gang van zaken op de vergadering in de villa aan de Wannsee.
Uit dat verhoor werd uiteindelijk wel duidelijk dat daar inhoudelijker en concreter over het vermoorden van Joden is gesproken dan uit het protocol blijkt.

Het verslag van de conferentie is in de gebruikelijke versluierende nazitaal geschreven, maar het is een aantal opzichten toch wel onthullend. Zo was er op de vergadering geen enkele twijfel over de vraag onder wie het hele project eigenlijk viel:

‘De organisatorische leiding bij het realiseren van de definitieve oplossing van het Jodenvraagstuk moet, ongeacht geografische grenzen, centraal berusten bij de Reichsführer SS en de chef van de Duitse politie (Chef van de Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst).’


Een veelzeggende zin. Organisatorische leiding is hier de vertaling van ‘Federführung’, je zou ook kunnen zeggen: regie. Reinhard Heydrich legde hiermee vast dat Heinrich Himmler en hij het voor het zeggen zouden hebben inzake de Jodenvervolging en niemand anders.

‘Ongeacht geografische grenzen’ – dat betekent dat ze zich niets hoefden aan te trekken van regionale of lokale instanties of nazibonzen.

Meer over dit onderwerp