Rokende schoorstenen

Na 1850 begonnen de steden weer te groeien. Eerst voorzichtig, maar al gauw stormachtig.

In veel steden reikten de schoorstenen naar de lucht, zoals op de schoolplaat van Enschede uit 1914 hiernaast te zien is.

In veel steden reikten de schoorstenen naar de lucht, zoals op deze schoolplaat van Enschede uit 1914 te zien is.
[klik voor vergroting]
Om iedereen onder te brengen werden in allerijl maatregelen getroffen. Tot 1901, met de komst van de Woningwet, gebeurde dit overigens vooral door liefdadigheidsinstellingen en particulieren en nog niet door de overheid.

Zo ontstonden aan het eind van de negentiende eeuw de eerste arbeidersbuurten, zoals die nu nog steeds in veel steden bestaan.

Op de onderstaande foto een bewoonster van het hofje van Loo in Haarlem die in 1904 nog water haalde bij de pomp.

Een bewoonster van het hofje van Loo in Haarlem die in 1904 nog water haalde bij de pomp.
[klik voor vergroting]

hugenoten

1685 - Koning Lodewijk XIV van Frankrijk heft het Edict van Nantes op. Tussen de 50.000 en 75.000 protestantse hugenoten vluchten. Onder hen was de architect Daniel Marot. Hij introduceerde de barokstijl in de Republiek en ontwierp onder meer het trappenhuis van Paleis Het Loo bij Apeldoorn, hier op een tekening van L. Scherm uit omstreeks 1700), door stadhouder Willem III bedoeld als tegenhanger van het paleis van Versailles van Lodewijk XIV, zijn grote rivaal in de Europese politiek van die tijd. Marot ontwierp ook een aantal fraaie woonhuizen aan het Lange Voorhout en de Vijverberg in Den Haag en was hij de ontwerper van de Trèveszaal van het Haagse Binnenhof.

Relevante tijdvakken