De Boldootkar

De meeste huizen hadden rond de eeuwwisseling nog geen ‘water-closet’, maar een houten ‘plee’. Onder het ronde deksel stond een ton die tweemaal per week werd geleegd door de gemeentereiniging.
Mannen met de boldootkar - een spottende verwijzing naar het eau de cologne-merk Boldoot - tonnetjes aan het legen in Amsterdam (1900).
[klik voor vergroting]
In een stad als Zwolle waren rond de eeuwwisseling ruim 7.800 tonnen in gebruik.

Op de foto hiernaast zijn de mannen met de boldootkar - een spottende verwijzing naar het eau de cologne-merk Boldoot - tonnetjes aan het legen in Amsterdam. In sommige steden werden de vaatjes niet alleen opgehaald en geleegd, maar ook grondig schoongemaakt voor ze weer in gebruik werden gegeven.

Pas vanaf de jaren dertig nam het aantal tonnen af en raakte het watercloset meer en meer in gebruik. Toen werden ook de meeste stadswoningen aangesloten op het waterleidingnet.

Boldootman in karakteristieke houding (Zaandam, 1900).
[klik voor vergroting]

kano's

6500 - Het vervoermiddel bij uitstek in de waterrijke veengebieden waaruit onze gebieden bestaan is de kano. Ze worden gemaakt van dennenbomen.

Relevante tijdvakken