Gevolgen Europese oorlog

Doordat de oorlog in mei 1940 in Europa begint raakt Nederlands-Indië economisch en militair geïsoleerd en moet het zelf producten gaan maken die het anders invoerde. Er wordt gemobiliseerd en defensie wordt versterkt.

Bron: De Oorlog, deel 7 (44 sec.)

Media:

  • Gevolgen Europese oorlog
    Gevolgen Europese oorlog
    Doordat de oorlog in mei 1940 in Europa begint raakt Nederlands-Indië economisch en militair geïsoleerd en moet het zelf producten gaan maken die het anders invoerde. Er wordt gemobiliseerd en defensie wordt versterkt.
    Bron: De Oorlog, deel 7 (44 sec.)

Het Vrouwen Automobiel Corps (VAC)

Ook buiten het defensie-apparaat stond waakzaamheid voorop. Een bijzonder initiatief kwam van Rie Lulof-Mehrengs, echtgenote van een bankdirecteur. Ze richtte het Vrouwen Automobiel Corps (VAC) op, een hulpleger van vrouwelijke chauffeurs, aan en achter het toekomstige front.
Van de directeur van General Motors Batavia kreeg ze bedrijfs- en personenauto’s, betaald door het bedrijf. De chauffeuses kregen behalve rijles met vrachtwagens ook schietles. Er was zoveel animo voor dat er afdelingen ontstonden in Bandoeng, Cheribon, Semarang, Djokjakarta, Madioen en Soerabaja.

Deze tamelijk geëmancipeerde actie had repercussies. Tijdens een militaire oefening mochten de VAC-vrouwen de vrachtwagens tot aan het oefengebied rijden, maar daarna namen – tot woede van de vrouwen –inlandse chauffeurs het stuur over.

Wel werd van de vrouwen verwacht dat zij zich vertoonden op de zogenaamde soos-avond die werd gehouden na terugkeer van het bataljon. In geklede jurken moesten ze meedoen aan het zgn. dienstendansen, uitsluitend met officieren.

Vanaf het begin van de oorlog reden ze in inderhaast legergroen gespoten autobussen, keukenwagens en kantineauto’s om afgelegen waarnemingsposten van het leger te bevoorraden. Andere vrouwen verrichtten koeriersdiensten per motor.

Op 1 maart 1942 hief de resident van Batavia de VAC op en beval alle VAC-spullen te vernietigen. Woedend verbrandden vele vrouwen hun legeruniform en een aantal nam op dezelfde dag nog vrijwillig dienst in het KNIL. Dat mocht dan weer wel.