Droste gaat slecht

Het bedrijf Droste krijgt vanaf 1942 last van de Arbeidsinzet: een deel van het personeel moet in Duitsland werken en de fabriek wordt steeds leger, constateert mevrouw Droste vol afschuw in haar dagboek.

Bron: De Oorlog, deel 4 (1 min. 27 sec.)

Media:

  • Droste gaat slecht
    Droste gaat slecht
    Het bedrijf Droste krijgt vanaf 1942 last van de Arbeidsinzet: een deel van het personeel moet in Duitsland werken en de fabriek wordt steeds leger, constateert mevrouw Droste vol afschuw in haar dagboek.
    Bron: De Oorlog, deel 4 (1 min. 27 sec.)

'Wehrmachtbonbons'

De import van grondstoffen viel tijdens de Duitse bezetting al snel stil en Droste moest iets nieuws verzinnen – innovatie uit nood geboren: bijvoorbeeld bonbons voor de Wehrmacht.
Er was nog wel volop suiker te krijgen, en ook van suiker kun je vulling van bonbons maken. Droste schakelde bovendien over op melkchocolade. Het bedrijf maakte op grote schaal bonbons voor de Wehrmacht en speciale plakken tropenchocolade voor de Duitse soldaten in Afrika.

Droste had ervaring met de lastige combinatie van chocolade en tropische temperaturen, omdat het al jaren chocolade voor Nederlands-Indië produceerde, een soort tropenbestendige chocola dus.

Voor de omschakeling op de nieuwe producten was een flinke investering nodig, een nieuwe fondantmachine, en die kwam er ook, in 1941.

Dat was typerend voor de situatie in Nederland: ondanks de oorlog investeerden de bedrijven op aanzienlijke schaal in machines. In 1938 en 1939 had Droste slechts 32.500 gulden in nieuwe machines gestoken, in 1940, 1941 en 1942 was dat in totaal 136.000 gulden.

Maar naarmate de oorlog vorderde ging alles moeizamer, en werd het steeds moeilijker om de investeringen terug te verdienen. Op allerlei onderdelen van de bedrijfsvoering deden zich problemen voor, vooral vanaf 1942. In de notulen van de Raad van Commissarissen staat in april van dat jaar:

‘Een order voor de Wehrmacht van de ca. 100.000 kg., uit te voeren in ‘tropenfeste’ verpakking kwam door moeilijkheden die de toevoeging van verpakkingsmateriaal opleverde, nog niet geheel tot uitvoering’.

De produktie begint vast te lopen. Omdat er geen onderdelen van machines zijn te krijgen, of geen grondstoffen, of door andere tegenslag.