Drie van Breda

In 1972 kwam de regering met het voorstel de Drie van Breda, Duitse oorlogsmisdadigers die vanaf 1945 vast zaten, vrij te laten. Er stak een storm van protest op met als resultaat dat de resterende Twee pas in 1989 vrijkwamen.

Bron: De Oorlog, deel 9 (9 min. 39 sec.)

Media:

  • Drie van Breda
    Drie van Breda
    In 1972 kwam de regering met het voorstel de Drie van Breda, Duitse oorlogsmisdadigers die vanaf 1945 vast zaten, vrij te laten. Er stak een storm van protest op met als resultaat dat de resterende Twee pas in 1989 vrijkwamen.
    Bron: De Oorlog, deel 9 (9 min. 39 sec.)

De Drie blijven in Breda

De vrijlating ging na het debat dus niet door – compassie met de gevoelens van het voormalig verzet en van de overlevenden en nabestaanden kreeg uiteindelijk de overhand.
Aus der Fünten, Fischer en Kotälla moesten in de gevangenis blijven.

Joseph Kotälla heeft na het debat nog zeven jaar vastgezeten. Hij stierf in Breda in 1979. Het zou nog tien jaar langer duren, tot 27 januari 1989, eer de twee anderen, Fischer en Aus der Fünten, vrijgelaten en over de grens gezet werden.

De uitvoering van deze maatregel was grondig voorbereid. Minister-president Lubbers en minister van Justitie Korthals Altes hadden ervoor gezorgd dat alle belangengroepen waren gehoord en dat niemand zich overvallen voelde.

Na 43 jaar was het laten voortduren van de detentie volgens het kabinet ontoelaatbaar geworden. In een geblindeerde auto werden de twee naar Duitsland gereden. Aus der Fünten stierf na drie maanden, Fischer na acht maanden.