Frans-Duitse samenwerking in Europa

De voormalige grote rivalen Frankrijk (De Gaulle) en West-Duitsland (Adenauer) leggen door hun samenwerking na twee wereldoorlogen de stevige basis voor een vredige Europese Gemeenschap.

Bron: De Oorlog, deel 9 (1 min. 33 sec.)

Media:

 • Frans-Duitse samenwerking in Europa
  Frans-Duitse samenwerking in Europa
  De voormalige grote rivalen Frankrijk (De Gaulle) en West-Duitsland (Adenauer) leggen door hun samenwerking na twee wereldoorlogen de stevige basis voor een vredige Europese Gemeenschap.
  Bron: De Oorlog, deel 9 (1 min. 33 sec.)
  Nederland bij NAVO en luchtverdediging
  Nederland bij NAVO en luchtverdediging
  Nederland sluit zich na de oorlog militair aan bij het democratische Westen (NAVO). De neutraliteit wordt opgegeven. Nederland krijgt een luchtverdediging met allemaal luchtwachtposten. Met NAVO- en RVD-propaganda.
  Bron: De Oorlog, deel 9 (2 min. 46 sec.)

Wiedergutmachung

In 1963 kreeg Nederland van Duitsland 125 miljoen Duitse mark schadevergoeding voor Nederlandse nazi-slachtoffers: de Wiedergutmachung.
Die uitkering paste in de politiek van het naoorlogse Duitsland en vooral van bondskanselier Konrad Adenauer, die hard werkte aan betere verhoudingen met andere landen.

Hij had in 1952 al een verdrag met Israel gesloten waarin het ging om drie miljard Duitse mark voor de staat en 450 miljoen voor joodse hulporganisaties. Daarna kwamen er verdragen met andere landen, en in 1963 dus ook met Nederland.

Adenauer koos er welbewust voor dat West-Duitsland onderdeel zou worden van de verschillende samenwerkingsverbanden in de westelijke wereld. De deling van Duitsland, met een oostelijk deel in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie, beschouwde hij als onvermijdelijk.

Hij zoch aansluiting bij het westen en deed nagenoeg vanaf het begin mee aan alle initiatieven voor samenwerking in Europa. Duitslands integratie in Europa zou de sleutel moeten zijn tot vreedzaam samenleven in dit deel van de wereld.

Het onderling vertrouwen tussen de voormalige aartsvijanden groeide langzaam, maar in 1963 ondertekenden Adenauer en de Franse president De Gaulle het Verdrag van Parijs, een vriendschapsverdrag, waarin beide landen beloofden hun buitenlandse politiek op elkaar af te stemmen en voortdurend met elkaar te overleggen.

Meer over dit onderwerp