Wonen en werken

Het leven in de Middeleeuwse stadjes verschilde in eerste instantie niet veel van het leven op het land. De eerste stadshuizen waren net als de boerenhutjes op het platteland gemaakt van takken, leem en stro.
Op deze tekening uit 1816 zijn de middeleeuwse houten gevel en de werkruimte van een ijzerhandel in Middelburg goed zichtbaar.
[klik voor vergroting]
Er werd nog lange tijd vee gehouden in stallen op de achtererven. Vaak bewerkten de stedelingen ook nog een stukje grond bij hun huis.

Maar gaandeweg werden de huizen enkel van hout gemaakt en werd er in de stadshuizen ambachtelijk gewerkt of handel gedreven. Het voorste gedeelte van het woonhuis was meestal ingericht als bedrijfsruimte. De ambachtsman had hier zijn werkplaats, de kooplieden verkochten er hun waren.

In het achterste gedeelte van het huis werd gegeten en geslapen. Op de verdiepingen die later gebouwd werden, lagen materialen en producten opgeslagen, en er werd later ook geslapen.

Op de afgebeelde tekening uit 1816 zijn de middeleeuwse houten gevel en de werkruimte van een ijzerhandel in Middelburg goed zichtbaar.

lange vakanties

1970 - Voor het eerst gaat meer dan de helft van de Nederlanders elk jaar twee à drie weken aaneengesloten met vakantie.