Samen in één ruimte

Op de gravure rechts is goed te zien dat veel huiselijke activiteiten zich in de Middeleeuwen afspeelden in één vertrek.

Opvallend is het open vuur in het midden van de kamer en de rookopening in het dak.

Op de gravure rechts is goed te zien dat veel huiselijke activiteiten zich in de Middeleeuwen afspeelden in één vertrek.
[klik voor vergroting]
Later werd het binnenshuis stoken van een open vuur verboden. Het vee dat linksachter zichtbaar is, verdween later naar stallen. Pas in de 19de eeuw verdwenen de dieren uit de stad.

De afgebeelde kookpot werd gevonden in een pand aan de Oude Vismarkt te Zwolle en dateert uit de late middeleeuwen.

Kookpot, gevonden in een pand aan de Oude Vismarkt te Zwolle daterend uit late middeleeuwen.
[klik voor vergroting]

gotische kerken

In Noord-Frankrijk worden de eerste gotische kerken gebouwd, met de nadruk op verticale lijnen. Ramen en gewelven hebben de vorm van een spitsboog. De kruisribgewelven worden door twee elkaar kruisende bogen in vier velden verdeeld. Het gewicht van het gebouw wordt via de ribben afgeleid naar de hoekpunten. De wanden zijn voorzien van grote glas-in-loodramen, waardoor het interieur veel licht krijgt. In de Nederlanden dringt de gotiek pas door in de 13de eeuw. Op de tekening een schematische doorsnede van een gotische driebeukige kerk. Aan de buitenkant steunen luchtbogen het hoge middenschip (middenbeuk). De wand van het middenschip is opengewerkt: onder het raam zit een triforium (een loopgang in de dikte van de muur).