5 - Hoe de Joden uit Nederland verdwenen


Erratum geboortekaart Westerbork

In aflevering 5 over de Jodenvervolging wordt een afbeelding getoond die wat extra uitleg behoeft. Het is het geboortekaart van de familie Haan, die vanuit Westerbork verstuurd werd.
Het illustreert dat in Westerbork een parallelle wereld bestond, compleet met school, tandartspraktijk en ziekenhuis. Net als in een gewone plaats, werden in Westerbork kinderen geboren en stierven er mensen.

Om de schijn van normaliteit hoog te houden, konden de gevangenen in afwachting van deportatie naar een vernietigingskamp ook post versturen: brieven en soms ook foto’s. En het echtpaar Haan stuurde vanuit het kamp dus een geboortekaart.

Nader onderzoek door de staf van het Herinneringscentrum Westerbork heeft echter uitgewezen dat de heer Haan niet-joods was. Haan was voor de oorlog, toen Westerbork nog een vluchtelingenkamp was, ondercommandant.

Toen Albert Gemmeker in oktober 1942 kampcommandant werd, en Westerbork een doorgangs- en concentratiekamp, bleef Haan nog enkele maanden zijn positie houden.

In januari 1943 nam Gemmeker echter de gehele organisatie over. Door de context wordt de suggestie gewekt, dat het met de familie Haan niet goed afgelopen is, dat zij doorgestuurd zouden zijn naar Auschwitz of Sobibor. Dit is niet het geval geweest.