Soekarno in Bandung en pleidooi

Op de TH Bandung haalt Soekarno zijn ingenieurstitel. Hij heeft belangstelling voor politiek, streeft naar onafhankelijkheid, botst met de autoriteiten, krijgt in 1930 een proces en spreekt zijn beroemde pleidooi 'Indonesië klaagt aan' uit.

Bron: De Oorlog, deel 7 (2 min. 26 sec.)

Media:

  • Soekarno in Bandung en pleidooi
    Soekarno in Bandung en pleidooi
    Op de TH Bandung haalt Soekarno zijn ingenieurstitel. Hij heeft belangstelling voor politiek, streeft naar onafhankelijkheid, botst met de autoriteiten, krijgt in 1930 een proces en spreekt zijn beroemde pleidooi 'Indonesië klaagt aan' uit.
    Bron: De Oorlog, deel 7 (2 min. 26 sec.)

Pleitrede in proces in 1930

Op 1 december 1930 was de publieke tribune in de rechtzaal van Bandung afgeladen. Het proces tegen Soekarno was al sinds augustus aan de gang, de publieke belangstelling was al flink teruggelopen.
Nu zou Soekarno met zijn pleitrede beginnen, die twee volle dagen in beslag zou nemen. Soekarno was aangeklaagd op grond van de pas kort in de wet opgenomen ‘haat-zaai-artikelen’. Die kwamen erop neer dat het verboden was op de een of andere manier op te roepen tot verstoring van de openbare orde of omverwerping van het gezag.

Al bijna een jaar in voorarrest, had Soekarno ruim de tijd gehad om zijn verdediging voor te bereiden en om te proberen er het hoogtepunt van het proces van te maken. Dat lukte hem, het werd een pleitrede, in feite een aanklacht, die gerust historisch mag worden genoemd.

Het bijzondere van Soekarno’s pleitrede was dat hij de emotie van de aanklacht onderbouwde met citaten van eerbiedwaardige Nederlandse en Europese hoogleraren, bestuursambtenaren, economen en politici, die allerminst de omverwerping van het koloniaal bewind voor ogen stond, toen zij de toestand van Nederlands-Indië beschreven.

Tactisch en intellectueel gesproken een gouden vondst: Soekarno bestreed de gezeten macht niet in de eerste plaats met gloedvolle passages die de rechtbank zonder veel moeite als de emoties van een volksopruier kon afdoen, maar met citaten uit werken van de intellectuele pijlers van de gezeten macht zelf.


Bron:
*Soekarno, 'Indonesie klaagt aan! Pleitrede voor den Landraad te Bandoeng op 2 december 1930 gehouden' (Amsterdam, 1931)

Meer over dit onderwerp