Wederopbouw na mei 1940

Overal in Nederland wordt gewerkt aan het herstellen van de door de gevechten in de meidagen 1940 aangerichte schade. Met beelden van Rotterdam en Middelburg (verwoeste Raadhuis), en van mensen die naar de kerk gaan.

Bron: Beeld en Geluid Beeld en Geluid:  Polygoon Hollands Nieuws, 6 juni 1940

Media:

  • Wederopbouw na mei 1940
    Wederopbouw na mei 1940
    Overal in Nederland wordt gewerkt aan het herstellen van de door de gevechten in de meidagen 1940 aangerichte schade. Met beelden van Rotterdam en Middelburg (verwoeste Raadhuis), en van mensen die naar de kerk gaan.
    Bron: Beeld en Geluid Beeld en Geluid:  Polygoon Hollands Nieuws, 6 juni 1940

Wederopbouw Middelburg

Op 17 mei 1940, twee dagen na de capitulatie van bijna heel Nederland, wordt rond lunchtijd Middelburg door Duitse vliegtuigen gebombardeerd.
Niet alleen door het bombardement, maar ook door de uitslaande brand, wordt er net als in Rotterdam veel schade veroorzaakt. Er is weinig bluswater beschikbaar door lage waterstanden in grachten en door verlaagde druk in de waterleidingen.

Er vallen ‘slechts’ 22 doden, want de burgermeester had de inwoners uit voorzorg laten evacueren, vanwege het oorlogsgeweld dat hij verwachtte toen duidelijk werd dat Middelburg in de vuurlinie zou komen.

Wel is er veel materiële schade: 573 panden zijn verwoest, waarvan 253 woonhuizen en 320 zakenpanden, merendeels in het historische centrum van Middelburg. Daarnaast nog 18 (semi-)openbare panden, waaronder de belangrijkste monumenten van Middelburg: de middeleeuwse Abdij en het Raadhuis.

Het bombardement bood de gelegenheid om naast herstel ook meteen de vooroorlogse knelpunten aan te pakken; de bereikbaarheid en verkeerscirculatie was, zoals in veel steden, behoorlijk slecht.

In de wederopbouw kon ook de woningnood onder lage inkomensgroepen worden aangepakt, maar het centrum moest er wel authentiek blijven uitzien. In een door de burgermeester opgestelde nota van 29 mei 1940 is te lezen:

‘dat van den nood een deugd […] gemaakt worden’: Middelburg, ‘sinds de intrede van het moderne verkeer sukkelend met onvoldoende verkeersstraten’ kan uit de verwoesting ‘schooner en doeltreffender geoutilleerd te voorschijn komen’.


Bronnen:
*Koos Bosma, 'Architectuur en stedebouw in oorlogstijd: de wederopbouw van Middelburg, 1940-1948' (De Hef, 1988)
*Mr. M.W.G. van der Veur, 'Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren (1939-1944)' (Firma G.W. den Boer, Middelburg 1945)