2 - Verder onder vreemd gezag


Volksvoorlichting in kasteel Cannenburgh

Om de journalisten te overtuigen van de goede kanten van het nationaal socialisme organiseert het departement voor Volksvoorlichting kampen voor journalisten in het prachtige kasteel Cannenburgh in Vaassen.
Daar komen in juni 1941 de eerste journalisten bij elkaar. Tobie Goedewagen, hoofd van het departement voor Volksvoorlichting, zegt in zijn toespraak tijdens het eerste journalistenkamp dat Volksvoorlichting een ‘kunst’ is. Een kunst die ‘uit materiaal van menschelijke gevoelens en sociale situaties door vormgeving een werk schept met een eigen karakter’.

Goedewagen is duidelijk over de nieuwe taakstelling van de journalist: ‘Het beginsel der volksvoorlichting is het werven en winnen van de menschen voor een idee ...' Het idee waarvoor hij de harten van de Nederlanders sneller wil laten kloppen is het nationaal socialisme.

De bijeenkomsten op het kasteel (zie foto links) zijn bedoeld ‘den deelnemers in een prettige, kameraadschappelijke sfeer bekend te maken met de eischen die den nieuwen tijd aan den voorlichter der openbare meening stelt.’

Op de deelnemerslijsten die bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie bewaard zijn, staan namen van fervent nationaal-socialisten, zoals redacteuren van Het Nationale Dagblad, Ontwakend Volk en de Schouw.

Maar er staan ook namen op van journalisten die graag gebruik maakten van een ‘gezellig zomerkamp op kosten van de baas’.

Behalve veel redacteuren van de regionale pers zijn er ook ook verslaggevers van de NRC, het Algemeen Handelsblad, het ANP en ex-redacteuren van de socialistische krant Het Volk.

Gerenommeerde journalisten blijken niet interessant: zij zijn niet meer te bekeren. De Duitsers hebben ingezet op nieuwe, jonge onbedorven journalisten.

Per zomer worden vier weken georganiseerd van ongeveer vijfentwintig deelnemers per groep. Er blijkt genoeg belangstelling voor de kampweken en ronselen is niet nodig. Zeer veel journalisten reageren op de oproep die in diverse dagbladen is geplaatst. Er moet zelfs streng geselecteerd worden.


Bron:
* Marcherende journalisten (Andere Tijden)

Meer over dit onderwerp