Militaire begrafenis bij Rhenen

De Duitsers herdenken op 21 mei 1940 hun 425 bij Rhenen gesneuvelde militairen. Er zijn vriendelijk woorden voor de Nederlandse tegenstander.

Bron: De Oorlog, deel 2 (1 min. 10 sec.)

Media:

 • Militaire begrafenis bij Rhenen
  Militaire begrafenis bij Rhenen
  De Duitsers herdenken op 21 mei 1940 hun 425 bij Rhenen gesneuvelde militairen. Er zijn vriendelijk woorden voor de Nederlandse tegenstander.
  Bron: De Oorlog, deel 2 (1 min. 10 sec.)
  Herdenking Grebbeberg 1944
  Herdenking Grebbeberg 1944
  Op het oorlogsgravenkerkhof op de Grebbeberg bij Rhenen vindt een herdenkingsplechtigheid plaats waarbij 'de gevallen Germaanse helden' worden herdacht. Mussert en Seyss-Inquart leggen kransen.
  Bron: Beeld en Geluid Beeld en Geluid:  Polygoon Hollands Nieuws, maart 1944
  Duitse uitleg invasie Nederland
  Duitse uitleg invasie Nederland
  Duitsland heeft in mei 1940 het neutrale Nederlandse broedervolk onder de voet gelopen. Twee Duitse komieken leggen uit waarom.
  Bron: De Oorlog, deel 2 (1 min 39 sec.)

Duitse herdenking in Rhenen

Op 21 mei 1940 herdenken de Duitsers hun bij de invasie omgekomen soldaten bij Rhenen. Er zijn er 425 op het plaatselijke kerkhof begraven.
De Duitse officier Von der Decken voert er het woord: ‘Wij gedenken met droefheid de mannen, die hier een week geleden hun leven hebben gelaten, doch wij zijn trots te behoren tot de weermacht, waartoe zij behoorden.

De jonge Duitse weermacht heeft niet alleen de eeuwenoude tradities voortgezet, doch zij is bovendien bezield met de voortstuwende geest, die het Derde Rijk eigen is.’


Deze tekst treffen de lezers van het Nieuws van de Dag de volgende dag in hun krant aan. De voortstuwende geest van het Derde Rijk – die moet nu bezit van Nederland gaan nemen.

Von der Decken laat het daar niet bij. Hij toont zich, zoals het een militair betaamt, een overwinnaar van statuur door zijn respect te betuigen voor de verslagen tegenstander. Hij voegt aan zijn woorden toe:

‘Wij gedenken ook de tegenstander, hem was bevolen te strijden, dus streed hij, dapper en ridderlijk. Hij heeft zijn stelling zolang behouden tot dit eenvoudig niet meer mogelijk was. Dit betekent tegenover de Duitsche weermacht geen schande.’

Alle kranten berichten over de plechtigheid op de Grebbeberg. En ook de bioscoopbezoeker kan er kennis van nemen, want het Polygoon Nieuws is eveneens aanwezig.

Het brengt een eerbiedige reportage met kransleggingen, rijen vers gedolven graven met soldatenhelmen en aan het eind een Rode Kruiszuster die bij een graf een plantje in de grond zet.

Meer over dit onderwerp