Soekarno in Bandung en pleidooi

Op de TH Bandung haalt Soekarno zijn ingenieurstitel. Hij heeft belangstelling voor politiek, streeft naar onafhankelijkheid, botst met de autoriteiten, krijgt in 1930 een proces en spreekt zijn beroemde pleidooi 'Indonesië klaagt aan' uit.

Bron: De Oorlog, deel 7 (2 min. 26 sec.)

Media:

  • Soekarno in Bandung en pleidooi
    Soekarno in Bandung en pleidooi
    Op de TH Bandung haalt Soekarno zijn ingenieurstitel. Hij heeft belangstelling voor politiek, streeft naar onafhankelijkheid, botst met de autoriteiten, krijgt in 1930 een proces en spreekt zijn beroemde pleidooi 'Indonesië klaagt aan' uit.
    Bron: De Oorlog, deel 7 (2 min. 26 sec.)

Economie en 'stille kracht'

Soekarno vlocht ook de nodige economie door zijn betoog. Hij schilderde de waarde van de Indonesische uitvoer in ronde, en voor die tijd astronomische bedragen.
Hij maakte melding van gigantische dividenden die de aandeelhouders van de in Indonesië actieve multinationals opstreken en citeerde Colijn, die met voldoening had geconstateerd dat buitenlandse investeerders op Indonesië afkwamen ‘als mieren op de suikerpot.’

Soekarno: ‘Kortom, elk jaar verlaten rijkdommen ter waarde van minstens 1.500.000.000 gulden Indonesia! Daaruit blijkt dat Indonesia een paradijs is voor de imperialisten, dat zijn gelijke niet vindt in de gehele wereld.’

Soekarno schilderde het schrille contrast van deze excessieve voorspoed met de bittere armoe van de Javaan, die volgens Soekarno’s berekeningen acht cent per dag verdiende, en dan nog vaak, na uren lopen naar het werk, werd afgewezen omdat er al veel te veel werkkrachten aanwezig waren.

Dat contrast, dat onrecht ontwikkelt een ‘stille kracht’ in het Indonesisch volk, en in meer onderdrukte volkeren, die niet in toom te houden is, aldus Soekarno:

‘En inderdaad, die ‘stille kracht’ is opgebliksemd! De wereld is er thans getuige van hoe die ‘stille kracht’ ontwaakt en in beweging komt! Een ieder, die zich niet met opzet doof en blind houdt, begrijpt, dat deze ‘stille kracht’ geen menschenmaaksel is, doch een product van een maatschappij, die zichzelf gaat genezen.’

Er klonk in Soekarno’s woorden een duidelijk dreigement door – het zou onmogelijk zijn de revolutionaire krachten in het volk te beheersen, als de machthebbers niet snel met maatregelen zouden komen om aan het onrecht een eind te maken.


Bron:
*Soekarno, 'Indonesie klaagt aan! Pleitrede voor den Landraad te Bandoeng op 2 december 1930 gehouden' (Amsterdam, 1931)

Meer over dit onderwerp