Afstammingsreeks Jeroen Jacobszoon Pronck - Astrid Joosten

De verste verwant van Astrid Joosten is geboren omstreeks 1528.

I. Jeroen Jacob Mathijsz, ook genaamd Jeroen Jacobsz Pronck, duinmeier, geb. ca. 1528, wonende Hillegom, Overveen en Vogelenzang, gebruikte vanaf 1558 het zuidelijke stuk van de Leiduinen, overl. tussen 20 mei 1609 en 20 juni 1611, tr. 1e N.N.; tr. 2e Kniertje Pietersdr, geb. ca. 1539, overl. tussen 27 april 1598 en 26 mei 1612, dr. van Pieter Ghijsbrechtsz en Geertruyt (Geertgen) Cornelis.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

II. Adriaen Jeroenszn Pronck, geb. Vogelenzang ca.1583, duinmeier, overl. tussen 14 mei en 16 nov. 1653, tr. Marijtje Jans (Couter), overl. na 16 nov. 1653, dr. van Jan Cornelisz (K)Couter en Soetgen Jans.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Jan Adriaensz (Arentsz) Pronck, ook genaamd Jan Adriaensz van Sonnevelt, geb. Vogelenzang ca. 1620, duinmeier, wonende Vogelenzang, Bakkum en Castricum begr. Heemskerk 6 maart 1686, tr. Heemskerk 18 juli 1661 Trijntje Ariaens, geb. ca. 1625, overl. voor 1703.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Jacob Janz Pronck, ook genaamd Jacob Jansz Sonnevelt, geb. Castricum ca. 1663, duinmeier en landbouwer, begr. Heemskerk 14 dec. 1722, tr. 1e Heemskerk 8 nov. 1695 Maritje Jans, begr. Heemskerk 23 okt. 1697; tr. 2e Heemskerk 21 maart 1700 Guertie Adriaens, begr. Heemskerk 21 april 1700; tr. 3e Heemskerk 13 nov. 1703 Margaretha van Delden, geb. ‘Oldenzeel’ ca. 1668, begr. Heemskerk 1 jan. 1736.

Uit het derde huwelijk ondermeer:

V. Jan Japiksz (Jacobsz) Sonnevel(dt)t, ged. Heemskerk 16 dec. 1705, duinmeier, overl. Heemskerk 10 aug. 1752, tr. Heemskerk 16 mei 1734 Agie Pietersdr Casembroot (Kaassenbroot), ged. Castricum 11 dec. 1708, overl. Heemskerk 11 mei 1789, dr. van Pieter Pietersz (Casembroot) en Anna Jans.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Jan Jansz Zonneveld, ged. Heemskerk 15 nov. 1744, duinmeier, overl. Heemskerk 25 maart 1784, tr. Heemskerk 12 sept. 1773 Duifje Lammers Benning, ged. Heemskerk 16 juni 1738, overl. ald. 7 dec. 1820, dr. van Lammert Hendriks Benning en Maartje Jans Droog.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Marijtje Zonneveld, ged. Heemskerk 10 juli 1774, overl. Castricum 27 aug. 1825, tr. Heemskerk 14 jan. 1804 Jan Engelsz Zonneveld, ged. Castricum 1 nov. 1774, landarbeider, schelpenvisser en vletschipper, overl. Castricum 31 dec. 1846, zn. van Engel Lourensz Zonneveld en Stijntje Pater, hij hertr. Castricum 11 jan. 1828 Trijntje de Wit, ged. Heemskerk 25 nov. 1783, overl. Castricum 16 nov. 1838, dr. van Engel de Wit en Antje Rees.

Uit dit huwelijk ondermeer

VIII. Jan Zonneveld, geb. Castricum 13 febr. 1804, boerenknecht, arbeider, overl. Heiloo 28 febr. 1865, tr. Limmen 26 juli 1829 Maria Nuijens, geb. Limmen 29 juni 1809, had in 1867 een tappersaffaire, overl. Heiloo 21 jan. 1882, dr. van Maximilianus Ludovicus Nuijens en Maria Conneman.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Maria Zonneveld, geb. Heiloo 10 febr.1837, tr. Callantsoog 20 juni 1863 Pieter Bras, geb. Callantsoog 23 maart 1838, arbeider, overl. Heiloo 5 sept. 1881, zn. van Rens Bras en Jannetje Kos.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Rens Bras, geb. Zijpe 19 juli 1868, arbeider, overl. Beverwijk 30 sept. 1954, tr. Beverwijk 9 april 1896 Bregje Boogaard, geb. Beverwijk 20 maart 1872, overl. Wassenaar 4 maart 1942, dr. van Hendrik Johannes Boogaard en Antje Smit.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Adriaan Bras, geb. Beverwijk 31 okt. 1900, havenarbeider, overl. Beverwijk 16 sept. 1980, tr. Velsen 20 nov. 1930 Johanna Noortman, geb. Amsterdam 20 jan. 1904, overl. Beverwijk 25 aug. 1981, dr. van Jan Willem Noortman en Everdina Antonia Plaats.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Brigitta Bras, geb. Beverwijk 31 maart 1934, tr. 19 sept. 1957 Wilbrordus Joosten, geb. Wijk aan Zee en Duin 22 juni 1934, zn. van Wilbrordus Joosten en Adriana Cornelia Braam.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIII. Astrid Maria Bernadette Joosten, geb. Beverwijk 22 maart 1958.

tunnels en klaverbladen

1939 - Om het verkeer op het knooppunt Oudenrijn (de rijkswegen A2 en A12) beter te laten doorstromen, wordt een rotonde gebouwd. Veel deskundigen hadden liever een klaverblad gezien, maar de minister ziet daar niets in. Hij is bang dat automobilisten op zo’n verkeersplein de weg kwijtraken. Pas in 1967 komt het klaverblad er alsnog (foto). In hetzelfde jaar wordt bij Velsen begonnen met de aanleg van twee tunnels onder het Noordzeekanaal; één voor het wegverkeer, de andere voor het spoor. In 1942 wordt het werk stilgelegd. Tien jaar later wordt het hervat; in 1957 opent koningin Juliana beide tunnels.

Ondertussen in de...

Interbellum
Interbellum
1918-1940
Periode 'tussen beide wereldoorlogen'. In Nederland een betrekkelijk rustige periode...