Afstammingsreeks Derck Pieters Encklaer de Jonge - Carel Kraayenhof

De verre verwant van Carel Kraayenhof werd geboren in 1677.

I. Derck Pieters Encklaer de jonge, van Rosendaal, ged. Velp 6 mei 1677, hoefsmid op het “Lijdtse plijn”, begr. [Amsterdam (Noorderkerk) 15 jan. 1729], zn. van Derck Enclaer, tr. 1e,  Driebergen  (kerk otr. Amsterdam 24 maart) 1702 Maria Gerrits van Daatselaar, van Driebergen, dr. van Gerrit Elissen en Gerritje Tonis Haerman; tr. 2e Buiksloot (kerk. otr. Amsterdam  9 aug.) 1709 Susanna van der Wijngaart, van Amsterdam, begr. ald. 15 sept. 1712; tr 3e Sloten (kerk. otr. Amsterdam 7 april) 1714 Jannitje Rickelman, van Amsterdam, dr. van Jan Jans Rickelman, boekdrukker en Grietje Erasmus, eerst wed. van Jan Walman en daarna van  Harmen van Lijn, zij hertr. Amsterdam (kerk. otr. 26 febr.) 1734 Jan Otten van der Woude.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

II. Pieter Enklaar, ged. Amsterdam 29 juni 1704, “ijserkooper op de Haarlemmerdijk in de ‘Roode hand saag’”, begr. Amsterdam (Noorderkerk) 2 april 1773, tr. Arnhem (kerk otr. Amsterdam 12 nov.) 1733 Hendrika van Hulstijn, ged. Arnhem 19 sept. 1706, begr. Amsterdam (Noorderkerk) 19 nov. 1778,  dr. van Brand Hendriks en Margriet Egbers.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Jannetje Enklaar, ged. Amsterdam 12 febr. 1744, begr. ald. 3 nov. 1796, tr. Amsterdam (kerk otr. 22 nov.) 1771 Pieter Loopeker, ged. Amsterdam 19 jan. 1746, begr. ald. 23 aug. 1791, zn. van Pieter Lo(o)peker en Cornelia van Dijk.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Johannis Theodorus Loopeker, ged. Amsterdam 9 maart 1781, “steenkoopersknecht” overl. Amsterdam 15 nov. 1832, kerk. otr. Amsterdam 18 april 1800 Lena Bolho(o)ven, ged. Amsterdam 12 jan. 1780, overl. ald. 3 maart 1845, dr. van Fredrik Bolhooven en Trijntje Smit.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Pieter Loopeker, geb. Amsterdam 16 aug. 1800, metselaar/opperman, overl. Amsterdam 11 okt. 1885, tr. Amsterdam 17 aug. 1825 Neeltje van Dillen, ged. Haarlem 26 okt. 1803, overl. Amsterdam 14 maart 1879, dr. van Johannes van Dillen en Dingena de Vos.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Pieter Frederik Loopeker, geb. Amsterdam 16 april 1834, metselaar, overl. Amsterdam 30 jan. 1924, tr. Amsterdam 24 nov. 1858 Helena Susanna Gast, geb. Amsterdam 13 sept. 1830, overl. ald. 21 april 1872, dr. van Nicolaas Gast en Lessia Wilhelmina Elizabeth Swartzelaar.

Uit dit huelijk ondermeer:

VII. Jacob Philip Loopeker, geb. Amsterdam 26 sept. 1861, metselaar, overl. Amsterdam 29 april 1926, tr. Amsterdam 26 sept. 1883 Elisabeth van Spankeren, geb. Amsterdam 24 sept. 1863, overl. ald. 27 dec. 1942, dr. van Willem van Spankeren en Elisabeth Schneider.


Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Hermanus Theodorus Loopeker, geb. Amsterdam 2 nov. 1900, makelaar onroerend goed, overl. Amsterdam 26 juni 1979, tr. Amsterdam 28 febr. 1929 Wilhelmina Bolman, geb. Amsterdam 8 dec. 1906, overl. Haarlemmermeer 28 nov. 1988, dr. van Hendrik Bolman en Geertruida Henke.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Hendrika Loopeker, geb. Amsterdam 16 april 1933, tr. 14 mei 1955 Carel Kraaijenhof, geb. Amsterdam 27 febr. 1928,  zn. van Jacob Kraaijenhof en Johanna Maria van Kuijk.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Carel Kraaijenhof, geb. Aalst/Waalre 15 aug. 1958.

de rits

1891 - De Amerikaan W. Judson patenteert de ritssluiting. De vinding zal in 1924 worden geperfectioneerd door de Zwitser Winterhalter.

Ondertussen in de...

Nieuwe tijd
Nieuwe tijd
1960-heden
Nederland barst haast van de welvaart maar er is veel onvrede en de zuilen wankelen...