Afstammingsreeks Pieter Post - Eise Postma

De verste verwant van Eise Postma is niemand minder dan Pieter Post.

I. Pieter Jansz Post, ged. Haarlem 1 mei 1608, Noord-Nederlands architect, was aanvankelijk schilder. Hij had ondermeer de leiding bij de uitvoering van het Mauritshuis en bouwde voor Amalia van Solms het Huis ten Bosch (1645), overl. Den Haag 2 mei 1669, tr. Velsen 24 mei 1638 Rachel Ridders, “jonge dochter uit het landt van Holstein”.

Uit dit huwelijk ondermeer

II. Francina Post, ged. (als Josijntie) Haarlem 6 sept. 1644, overl. Den Haag 23 maart 1711, otr. Den Haag 13 mei 1674 François Drijfhout, ged. Den Haag 28 jan. 1646, 1e commies ter griffie van de Koning Stadhouder en later van de Raad van diens nalatenschap, begr. Den Haag (Kloosterkerk) 16 febr. 1724, zn. van de Haagse steenhouwer Bartholomeus Drijfhout en Elisabeth van der Meer.

Uit dit huwelijk ondermeer.

III. Mr. Pieter Drijfhout,  ged. Den Haag 19 mei 1676, advocaat, 1e commies ter griffie der domeinen van de Prins van Oranje, begr. Den Haag (Kloosterkerk) 12 sept. 1738, tr. Den Haag 6 juni 1703 Magdalena van Hardenbroek,  ged. Den Haag 3 okt. 1683, buitenmoeder weeshuis 1749,  begr. Den Haag (Kloosterkerk) 31 juli 1751, dr. van Anthoni van Hardenbroek en Elisabeth Donk.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Mr. Johan François Drijfhout,  ged. Den Haag 17 aug. 1708, weesmeester ald. tussen 1758 en 1786, advocaat-consulent en domeinraad van de erfstadhouder,  begr. Den Haag (Kloosterkerk) 28 maart 1792, tr. Amsterdam 26 nov. 1743 Petronella Helena van Eijs,  geb. Amsterdam 15 okt. 1723,  begr. Den Haag (Kloosterkerk) 3 nov.1749, dr. van Isaac van Eijs en Alida Maillard.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Mr. Antoni Gerard Drijfhout,  ged. Den Haag 16 april 1747, raadsheer in het Hof van Brabant, lid Raad van Den Haag, overl. ald. 8 maart 1821, tr. Den Haag 27 maart 1775 Henrietta Cornelia Heeneman, ged. Den Haag 30 nov. 1751, buitenmoeder Weeshuis tussen 1789 en 1793, overl. Den Haag 19  maart 1820, dr. van Mr. Gijsbert Heeneman en Maria Josina van der Vliet.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Gijsbertina Maria Drijfhout,  geb. Den Haag 14 okt 1782, overl. ald. 16 nov. 1819, tr. Den Haag 26 april 1801 Cornelis Christiaan van Hooff,  ged. Hasselt 5 aug. 1778, luitenant-kolonel artillerie. en genie, overl. Den Haag 14 maart 1812, zn. van Hermanus van Hooff en Maria Louisa Feriet.

Uit dit huwelijk ondermeer:
 
VII. Antoni Hendrik Drijfhout van Hooff,  geb. Zutphen 8 maart 1804, 2e luitenant artillerie. 1823, generaal-majoor 1866, gepensioneerd 1868, directeur voor het materieel der artillerie, Metalen kruis ridder Nederlandse Leeuw, ridder Eikenkroon, overl. Den Haag 16 maart 1888, tr. 1e Breda 14 april 1827 Johanna Ruperta Elemans, ged. Geertruidenberg 13 maart 1803, overl. Amersfoort 26 dec. 1839, dr. van Adrianus Gerardus Elemans en Maria Catharina Geertruida de Weert; tr. 2e Nijmegen 26 sept. 1845 Jacqueline Helena Carolina Suzanna Angela de Bruijn, geb. Nijmegen 6 febr. 1814, overl. Den Haag 30 sept. 1883, dr. van Mauritz de Bruijn en Angela Alexandra van der Niepoort.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

VIII. Johanna Ruperta Drijfhout van Hooff, geb. Amersfoort 20 dec. 1833, overl. Nijmegen 10 okt. 1905, tr. Den Haag 28 juni 1854 Dr. Claas Noorduijn (R.N.L.), geb. Nijmegen 14 juli 1823, med. doctor, arts, directeur Wilhelminaziekenhuis ald., overl. Nijmegen 30 juni 1916, zn. van Dr. Jan Matthijs Noorduijn en Petronella Hendrica Dronsberg.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Antoni Hendrik Noorduijn, geb. Nijmegen 5 okt. 1859, tabaksplanter en -handelaar te Rhenen, overl. Ermelo 30 juli 1894, tr. Rhenen 18 jan. 1888 Elise Tielenius Kruijthoff, geb. Rhenen 17 sept. 1863, overl. Tiel 20 jan. 1940, dr. van Gerardus Cornelius Johannes Tielenius Kruijthoff en Hendrina Catharina Sandbrink; zij hertr. Amsterdam 2 okt. 1911 Werner Willem van der Vegt, geb. Assen 23 okt. 1850, arts, overl. Alkmaar 8 nov. 1926, zn. van Willem van der Vegt en Hermina Johanna Meijenburgh.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Hendrina Catherina Noorduijn, geb. Rhenen 19 april 1889 overl. Apeldoorn 20 dec. 1961, tr. Den Burg (Texel) 14 april 1914 Gijsbertus Noorduijn, geb. Gorinchem 4 jan. 1888, arts te Nijmegen 1914-1952, chef geneeskundige dienst bij van Leers’s Vatenfabrieken te Amsterdam 1952-1958, overl. Apeldoorn 22 okt. 1967, tengevolge van een auto-ongeluk bij Klarenbeek, zn. van Willem Noorduijn en Anna Baltina Blokhuis.

Uit dit huwelijk:
 
XI.
Else Noorduijn, geb. Arnhem 23 maart 1915, arts, overl. Utrecht 30 juni 2005, tr. Heemstede 14 mei 1940 Elize Bauduin Jacques Postma, geb. Zwartewaal 22 juli 1913, overl. Utrecht 10 juli 1997, zn. van Jaques Postma en Alberta Gerarda Tonsbeek

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Eise Postma

eerste stoomtram

1879 - De paardentram tussen Den Haag en Scheveningen wordt vervangen door een stoomtram, de eerste in Nederland.

Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...