Afstammingsreeks Heinrich Haye - Ron Brandsteder

De verste verwant van Ron Brandsteder werd geboren in 1675.

I. Hendrik (Heinrich) Haye, [ged. Kerspel Berne (Oldenburg) 17 febr. 1675], metselaar, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 26 febr. 1761, [zn. van Claus (Clawes) Haye en Elsche Blomendahl], kerk. otr. Amsterdam 29 april 1701 Trijntje Hendricks Ancker, ged. Amsterdam 3 juni 1668, begr. ald. (Karthuizer Kerkhof) 28 maart 1748, dr. van Hendrick Dircksz en Geertruij Mathijs.

Uit dit huwelijk ondermeer:

II. Christiaan Haije, ged. Amsterdam 8 sept. 1706, meester timmerman, begr. Amsterdam (Oude Lutherse Kerk) 18 jan. 1780, tr. 1e (pui otr. Amsterdam 2 juni) 1730 Catharina van der Velde, ged. Amsterdam 6 nov. 1703, begr. ald. (St. Anthonis Kerkhof) 9 okt. 1746, dr. van Jan Jansz van der Velde en Lijsbeth Hendricks; tr. 2e (kerk. otr. Amsterdam 12 april) 1748 Helena Sobbe, ged. Amsterdam 2 juli 1702,  begr. ald. 5 juli 1780, dr. van Julius Sobbe en Maria Ve(e)nenburg, wed. van Casper Branus.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

III. Jan Haije, ged. Amsterdam 24 aug. 1738, timmerman, begr. Amsterdam 13 febr.1801, kerk. otr. Amsterdam 14 okt. 1763 Grietje (Geertje) de Pool, ged. Amsterdam 11 maart 1736, overl. ald. 9 febr. 1810, dr. van Mathijs de Pool en Constansia de Munk.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Christiaan Haije, ged. Amsterdam 15 juni 1764, zilversmid, overl. Amsterdam 16 okt. 1834, tr. (pui otr. Amsterdam 23 mei) 1788 Grietje Smit, ged. Amsterdam 13 maart 1767, overl. ald. 14 maart 1832, dr. van Marten Smit en Aaltje van Huijer.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Jan Christiaan Haije, geb. Amsterdam 24 juni 1798, stadsloodgietersbaas (1851), overl. Amsterdam 5 okt. 1877, tr. Amsterdam 23 juni 1824 Geertruij Adriana Ling, ged. Nijmegen 16 jan. 1799, overl. Amsterdam 26 nov. 1875, dr. van Servaas Ling en Johanna Bijvank.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Johanna Maria Haije, geb. Amsterdam 7 maart 1828, overl. ald. 28 maart 1895, tr. 1e Amsterdam 22 mei 1851 Abraham Brandsteder, geb. Amsterdam 3 nov. 1825, onderwijzer, overl. Amsterdam 24 jan. 1864, zn. van Jacob Andries Brandsteder en Alida Catharina Robijn; tr. 2e Amsterdam 8 febr. 1865 Petrus Ferdinand de Gast, geb. Amsterdam 10 sept. 1843, kruier, overl. Amsterdam 26 jan. 1911, zn. van Gidion Abraham de Gast en Ida Pouwelina Henneman

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

VII. Jacob Andries Brandsteder, geb. Amsterdam 14 aug. 1856, schoenmaker, overl. Amsterdam 7 dec. 1934, tr.1e Amsterdam 18 aug. 1880 Johanna Catharina Verhorst, geb. Amsterdam 7 aug. 1855, overl. ald. 7 april 1898, dr. van Antonius Verhorst en Maria Wezer; tr. 2e Amsterdam 29 aug. 1907 (echtscheiding Amsterdam 11 sept. 1914) Johanna Geertrui Elisabeth te Nuijl, geb. Amsterdam 19 mei 1853, overl. ald. 17 april 1926, wed. van Willem Frederik Bakker, dr. van Gerrit Harmanus te Nuijl en Elisabet van der Lugt, zij hertr. Willem Kooij; tr. 3e Amsterdam 25 nov. 1914 Maria Louisa Beems, geb. Amsterdam 25 juni 1866, overl. ald. 13 dec. 1957, gesch. echtgenote van Johann Carl Adolph Muller, dr. van Pieter Beems en Louiza Maria Jansen.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

VIII. Antonius Brandsteder, geb. Amsterdam 17 sept. 1889, grammofoon- en radiomeubelfabrikant, overl. Amsterdam 19 sept. 1962, tr. Amsterdam 24 febr. 1915 Grietje Muller, geb. Haarlem 4 dec. 1893, overl. Hilversum 10 dec. 1966, dr. van Cornelis Muller en Neeltje Appel.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Anton Brandsteder, geb. Amsterdam 18 jan. 1918, radiomeubelfabrikant, directeur handelsonderneming (Sony), overl. Hilversum 12 febr. 1992, tr. Amsterdam 26 juni 1947 Johanna Maria de Vries, geb. Driebergen 20 maart 1920, overl. Amstelveen 1 aug. 1992, dr. van Tromp Willem de Vries en Maria van den Broek en gesch. echtgen. van Adrianus Johannes Voet.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Ronald Brandsteder, geb. Amsterdam 19 mei 1950.

confectiemagazijn

1870 - Reclameplaat voor de firma M. Cahen in Leiden, een van de vele confectiemagazijnen die in de tweede helft van de 19de eeuw als paddestoelen uit de grond schoten. Nieuw was dat men er kant en klare kledingstukken kon kopen.

Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...