Fabrieksmelk

Schoolmelkpropaganda op een school te Zaandam in 1951.Eeuwenlang hadden Nederlandse boeren zelf de melk van hun vee verwerkt tot boter en kaas. Niet verwerkte melk en room, en restproducten van de boterproductie als wei en karnemelk, verkochten ze aan huis of – via opkopers – aan melkventers in de stad.

Aan het einde van de 19de eeuw namen coöperatieve zuivelfabrieken een groot deel van de melk- en zuivelproductie over. De melk werd toen niet meer alleen los verkocht, maar in toenemende mate ook in glazen flessen.

Voordeel was dat deze fabrieksmelk was gepasteuriseerd, dat wil zeggen dat eventuele bacteriën al in de fabriek door verhitting waren gedood volgens een methode die in 1882 was uitgevonden door de Fransman Louis Pasteur. Tot dan toe had de consument de melk steeds zelf gekookt om vooral besmetting met tbc te voorkomen.

Boven: Schoolmelkpropaganda op een school te Zaandam in 1951.

Onder: Een melkman van de Amsterdamse melkfabriek ‘Holland’, in 1930 gefotografeerd op het Spui.

Een melkman van de Amsterdamse melkfabriek ‘Holland’, in 1930 gefotografeerd op het Spui.

Nederlandse Reisvereniging

1906 - Oprichting van de Nederlandsche Reisvereniging. Ze begint met 44 leden. Een kwart eeuw later zijn het er meer dan 70.000. Ze kunnen beschikken over tal van faciliteiten, zoals een eigen weekblad, goed geoutilleerde vakantieverblijven en een keuze uit 700 verschillende reizen. In deze tijd maakte de rijkere klasse ook regelmatig plezierreisjes over het water. Op dit affiche uit 1898 een kijkje aan dek van de raderboot ‘Merwede’ van rederij Fop Smit & Co.

Relevante tijdvakken