Molukkers en Surinamers

De dekolonisatie voerde veel Molukkers en Surinamers naar Nederland. Vooral de positie van de Molukkers was gecompliceerd.
In 1951 kwamen Molukkers met hun gezinnen naar Nederland.
[klik voor vergroting]
Veel ‘Ambonezen’, zoals ze lange tijd werden genoemd, waren als militair in dienst van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Bij het onafhankelijk worden van de Republiek Indonesië in 1949 konden ze overgaan naar het Indonesische leger, maar 3.578 van hen weigerden dat.

Zij wilden terug naar de Molukken, om daar een eigen staat te stichten, maar kregen nul op het rekest. In 1951 kwamen ze met hun gezinnen naar Nederland (eerste foto), voorlopig zoals het heette, en werden ondergebracht in woonoorden (tweede foto).

Hun aantal is inmiddels aangegroeid tot zo n 40.000. In de jaren die vooraf gingen aan de Surinaamse onafhankelijkheid (1975) kwamen ook zo n 80.000 Surinamers naar Nederland. Het ging aanvankelijk vooral om etnische Hindoestanen en Javanen, die vreesden dat de onafhankelijkheid zou leiden tot conflicten met de creolen.

Het aantal mensen van Surinaamse afkomst is intussen opgelopen tot bijna 300.000. Op 25 november 1975 werd de Surinaamse onafhankelijkheid in Den Haag gevierd met het optreden van een creoolse dansgroep (derde foto).

 

Molukse woonoorden.
[klik voor vergroting]
Op 25 november 1975 werd de Surinaamse onafhankelijkheid in Den Haag gevierd met het optreden van een creoolse dansgroep.
[klik voor vergroting]

Johan Willem Friso

1711 - De Friese stadhouder Johan Willem Friso verdrinkt doordat de koets waarin hij per pont het Hollands Diep oversteekt, tijdens een storm overboord slaat.

Relevante tijdvakken