BosniŽ en Kosovo

De opeenvolgende oorlogen tussen 1991 en 1999 in het voormalige Joegoslavië hebben een omvangrijke stroom vluchtelingen op gang gebracht, vooral uit Bosnië en Kosovo.
Toen in 1999 het conflict in Kosovo begon, bood Nederland ongeveer 4.000 gevluchte Kosovaren een tijdelijke opvang, onder meer in een tentenkamp in Ermelo (foto).
[klik voor vergroting]
In 1988 was van asielzoekers uit Joegoslavië nog nauwelijks sprake; enkele jaren daarna stond het uiteengevallen land op de eerste plaats.

Het ging het niet langer om Joegoslavische vluchtelingen, maar om wanhopige burgers uit Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Klein-Joegoslavië die het uiterst verwarde strijdtoneel probeerden te ontvluchten.

In 1993 kwam al een kwart van de 35.000 asielzoekers in Nederland uit deze gebieden. Toen in maart 1999 de NAVO bombardementen op Klein-Joegoslavië begonnen, bood Nederland ongeveer 4.000 gevluchte Kosovaren een tijdelijke opvang, onder meer in een tentenkamp in Ermelo (foto).

Duizenden restaurants

1989 - Nederland telt 3288 restaurants met een buitenlandse keuken. In 1993 zijn het er 3722.

Relevante tijdvakken