Afstammingsreeks Kaat Mossel - Wendy de Vos

De verre verwant van Wendy de Vos is niemand minder dan Kaat Mossel!

I. Catharina (Caatje) Mulder, ged. Rotterdam 25 maart 1723, keurvrouw der mosselen (1758-1795), vurig Oranjeklante,  overl. ald. 29 juni 1798, dr. van Willem Jansz Mulder en Caatje Wouters van der Wapen, tr. 1e Rotterdam1 juni 1745 Pieter van Wijngaarden, ged. Rotterdam 21 jan. 1722, begr. ald. 26 maart 1764, zn. van Cornelis Jans van Wijngaarden en Trijntje Pieters Schreuder; tr. 2e Rotterdam 8 jan. 1765 Leendert de Lange, ged. Rotterdam 13 april 1717, zakkendrager, begr. Rotterdam 29 sept. 1770, zn. van Arij de Lange en Koba de Matere, wedr. eerst van Annetje Schreuders en daarna van Anna van den Bogaert.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

II. Jannetje van Wijngaarden, ged. Rotterdam 2 jan. 1763, turftonster, overl. Rotterdam 19 nov. 1798,  tr. Rotterdam 23 april 1782  Frans Blom, ged. Rotterdam 22 mei 1755, overl. ald. 30 sept. 1807, zn. van Arij Blom en Anna van Driel; hij hertr. Rotterdam 7 juli 1799 Willemijntje Ariens de Jong

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Arie Blom, geb. Rotterdam 12 aug. 1792, borstelmaker (1812), overl. Schoonhoven 28 okt. 1831,  tr. Rotterdam 26 aug. 1812 Heyltje Pieterse, geb. Rotterdam 20 juli 1793, overl. ald. 28 nov. 1854, dr. van Bart Pieterse en Sara Kervenze (Kervensee).

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Bartholomeus Blom, geb. Rotterdam 17 dec. 1822,  overl. ald. 5 sept. 1892,   tr. Rotterdam 1 febr. 1860 Jacoba Johanna Vermeulen, geb. Rotterdam 23 nov. 1836, dr. van Johannes Vermeulen en Jacoba Johanna Snoey. 

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Carolina Blom, geb. Rotterdam 27 maart 1875, overl. ald. 19 jan. 1959,  tr. Rotterdam 5 juli 1899 Alphonse Marie Joseph Bolsius, geb. Rotterdam 10 juli 1879, glazenwasser (1899) overl. ald. 25 okt. 1934, zn. van Victor Petrus Michael Bolsius, huisschilder en Elisa Anna Maria Chattelein.

VI. Jacoba Johanna Bolsius, geb. Rotterdam 14 april 1902, overl. Vanderbijlspark (Zuid-Afrika) 17 dec. 1975, tr. Rotterdam 25 mei 1921 Nicolaas van Zanten, geb. Rotterdam 28 juli 1899, expeditieknecht, overl. Rotterdam 25 juni 1969, zn. van Gijsbertus van Zanten en Dirkje Lugtenburg.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Dirkje van Zanten, geb. Rotterdam 6 okt. 1921, tr. Rotterdam 8 dec. 1943 (echtscheiding ald. 2 sept. 1953) Johannis  de Vos, geb. Rotterdam 6 sept. 1921, kantoorbediende, overl. Rotterdam 21 febr. 1993, zn. van Johannis de Vos en Willemiena van Zessen; hij hertr. Rotterdam 28 sept. 1956 Lucia Johanna Hoogendijk, geb. Rotterdam 27 mei 1925.
 
Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Teunis Nicolaas de Vos, geb. Rotterdam 8 okt. 1946, overl. ald. 30 okt. 2002, tr. Rotterdam 29 dec. 1971 Louisa Maria Eijkenboom, geb. Rotterdam 30 sept. 1952.

Kinderen uit dit huwelijk zijn ondermeer:

VIX. Wendy de Vos, geb. Rotterdam 5 maart 1976

inquisitie

1530 - Hertog Karel van Gelre stelt Sweder van Kervenhem, pastoor te Lochem, aan als inquisiteur. Een verrassende keuze omdat de zielenherder samenwoont met de zuster van de richter van Vorden en vader is van drie dochters. Een van de dochters woont weer samen met een andere priester.

Ondertussen in de...

Eerste Wereldoorlog
Eerste Wereldoorlog
1914-1918
Hoewel de Eerste Wereldoorlog aan Nederland voorbij gaat, worden veel goederen schaars...