Afstammingsreeks Lucas van Leyden - Marnix Kappers

De verre verwant van Marnix Kappers is niemand minder dan Lucas van Leyden.

I. Lucas Hugensz (Lucas van Leyden), geb. Leiden 1494, bekend en vermaard schilder en plaatsnijder, overl. Leiden tussen eind mei en begin augustus 1533, zn. van Hugo Jacobsz, kunstschilder, leefde in concubinaat met N.N. en tr. vervolgens Elisabeth van Boschhuysen, dr. van Jacob van Boschhuysen en Alyt Heermans.

Uit de onwettige samenleving:

II. Marytgen Lucasdr, geb. Leiden ca. 1514, tr. Dammas Claesz (de Hoy), geb. ca 1510, kunstschilder.

Uit dit huwelijk nageslacht, waaruit ondermeer:

V. Jan Lucasz de Hoy, geb. Utrecht ca. 1590, meester kleermaker (1635), begr. Schiedam 17 mei 1646, tr. Schiedam 11 jan. 1614 Lysbet Jansdr, jonge dochter van Schiedam, geb. ca. 1590, stadsvroedvrouw, begr. Schiedam 13 aug. 1657, dr. van Jan Cornelisz en Persintje Pieters.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Ida de Hoy, geb. Schiedam ca. 1624, ged. ald. 2 mei 1631, stadsvroedvrouw, tr. Schiedam 30 sept. 1647 Thonis Fransz de Visscher, geb. Delfshaven ca. 1622, bakker, begr. Schiedam 14 sept. 1679, zn. van Frans Thonis en Geritge Mattheusdr.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Lijsbeth Visscher, ged. Schiedam 25 dec. 1657, begr. ald. 23 april 1727, otr. Schiedam 20 juni 1681 Jacob Cornelisz Cool, ged. Schiedam 2 juli 1656, begr. ald. 7 nov. 1699, zn. van Cornelis Cornelisz Cool en Neeltje Cornelisdr Maes.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Cornelis Cool, ged. Schiedam 7 juni 1684, tr. Schiedam 27 nov. 1712 Lena Heijndrix, ged. Schiedam 14 juli 1686, dr. van Hendrick Pietersz en Annetje Pieters.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Hendrik Cool, ged. Schiedam 29 okt. 1723, begr. ald. 4 aug. 1791, tr. Schiedam 20 febr. 1752 Henderijna Kopper(t), ged. Schiedam 22 dec. 1730, begr. ald. 23 maart 1801, dr. van Jan en Anna van Leeuwen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Adriana Cool, ged. Schiedam 17 juni 1759, begr. Delft 13 okt. 1798, tr. Schiedam 20 april 1777 Hendrik Wijnma(a)len, [ged. Delft 2 nov. 1755], mandenmaker, overl. Delft 23 sept. 1845,  zn. van Hendrik Wijnma(a)len en Maria Houwer.

Uit dit huwelijk ondermeer:
 
XI. Hendrina Wijnmalen, ged. Delft 14 jan. 1781, overl. ald. 20 jan. 1864, tr. Delft 2 juni 1799 Jakobus Goudappel, geb. Delft 18 okt. 1778, plateelschilder, overl. Delft 13 febr. 1847, zn. van Pieter en Johanna de Rooij.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Hendrik Marinus Goudappel, geb. Delft 20 aug. 1802, huisschilder, overl. Delft 16 juni 1848, tr. Delft 19 nov. 1830 Johanna van der Veer, ged. Rotterdam 20 dec. 1801, overl. Delft 11 jan. 1883, dr. van Petrus van der Veer en Gosyna Maria Zegelaar.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIII. Pieter Goudappel, geb. Delft 26 juli 1840, huis- en sierschilder, overl. Rheden13 juni 1911,  tr. 1e Delft 9 okt. 1867 Maria Kouwenhoven, geb. Delft 27 okt. 1847, overl. ald. 12 mei 1871, dr. van Jacob Elzinus Kouwenhoven en Maria Cornelia Smits; tr. 2e Delft 25 okt. 1871 Catharina Kouwenhoven, geb. Delft 14 dec. 1837, overl. ald. 14 mei 1900, dr. van François Kouwenhoven en Hendrina Josina van der Linden, wed. van Pieter de Vries; tr. 3e Delft 2 okt. 1901 Cornelia de Vries, geb. Delft 8 juli 1859, dr. van Dirk de Vries en Maria Cornelia Sanders..

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

XIV. Jakob Elzinus Goudappel, geb. Delft 7 sept. 1870, predikant, overl. Rheden 7 juli 1951, tr. Elberfeld 10 aug. 1901 Wilhelmine Elisabeth Hausmann, geb. Elberfeld 24 maart 1874, overl. Rheden 15 febr. 1949, dr. van Friedrich August Hausmann en Catharina Wilhelmina van Wageningen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XV. Jacoba Elzine (Elsina) Goudappel, geb. Utrecht 20 april 1913, overl. Zwolle 4 juni 2005, tr. Emlichheim 21 dec. 1934 Gerrit Hendrik Kappers, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 3 juni 1904, leraar Chr. Lyceum (Duitse taal), overl. Zwolle 18 jan. 1992, zn. van Gerrit Kappers en Johanna Willemsen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XVI. Marnix Kappers, geb. Zwolle 8 sept. 1943.

nationaliteitswet

1892 - De Nationaliteitswet vervangt de Vreemdelingenwet van 1849. In Nederland geboren kinderen van vreemdelingen worden niet meer automatisch Nederlander; vreemdelingen en hun kinderen kunnen dat wel worden door zich te laten naturaliseren.

Ondertussen in de...

Interbellum
Interbellum
1918-1940
Periode 'tussen beide wereldoorlogen'. In Nederland een betrekkelijk rustige periode...