Shirley Gerda Pool

De moeder van Dolores Leeuwin wordt in 1948 in Suriname geboren. Suriname is op dat moment de grootste exporteur van bauxiet ter wereld. Het land is zo rijk aan natuurlijke hulpbronnen, dat het wel als zeventiende land op de lijst van rijkste landen in de wereld wordt geplaatst.

Rond 1900 begint de grootschalige winning van de Surinaamse bodemschatten. Een tijd van ontginning en goudkoorts breekt aan. 


overbevolking

1851 - Publicatie van 'Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons Vaderland' van J. de Bosch Kemper. Het verontrust hem dat er inmiddels al drie miljoen Nederlanders zijn; het geeft hem het gevoel ‘dat er in ons land overbevolking bestaat’. De Bosch Kemper stelt voor de armen te ontmoedigen zich voort te planten door het afschaffen van allerlei steunmaatregelen.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Middeleeuwen
Middeleeuwen
400-1555
Historici zijn het niet eens over de afbakening van deze periode...