Sjouke Wybrens IJlstra

De voorouder van Jenny Arean, Elisabeth Feenstra, trouwt met Sjouke Wybrens IJlstra, een klokkenmaker. Hij wordt geboren op 5 februari 1778 in Sneek als zoon van uurwerkmaker Wybren Sjoukes en Johanna Sjoerds. Hij volgt zijn vader op en wordt een fameuze klokkenmaker. In het Fries Scheepvaartmuseum is één van zijn staande klokken te bewonderen, die hij in 1799 heeft gemaakt. 

Beklijk het filmpje over de klokkenmaker Sjouke Wybren IJlstra


Trippenhuis in Amsterdam

1662 - Philips Vingboons (1606-1678) bouwt het Trippenhuis in Amsterdam. De familie Trip is haar zakenimperium begonnen in de wapenhandel. De schoorstenen van dit huis worden daarom uitgevoerd in de vorm van kanonslopen. Dit pand geldt als een van de meest extravagant gebouwde particuliere huizen van de periode.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Napoleontische tijd
Napoleontische tijd
1797-1814
De Republiek wordt in 1795 door Franse troepen bezet...